Final Week Season 1 2021 โ€“ Can you guess Top 5 Winning Squads? ๐Ÿ†

World War Online Official

World War Online Official

Guess the top 5 and answer a quick survey on Season 1!

Greetings Commanders,

We are in the final week of this season, so you know your enemies and allies better than ever. We would like to know which squads you believe will be in the Top 5 Podium this season.

Guess Top 5 Season 1 2021

Place your bets in our Survey now! If you guess all positions correctly, you'll be awarded 1500 WWO at the start of Season 2 2021, to make sure you start with the right foot. The contest is active until April 13 at 12:00 UTC, so make sure you place your bet in time!

We would also like to ask you to use some time to leave your feedback about this Season, so that we can keep working towards making WWO more fun and enjoyable for our community to play.

Go to Survey

Thank you for your collaboration and good luck with your predictions, Commanders!